Formularz zamówienia

  1. Wybierz program oraz ewentualnie określi usługi dodatkowe, które chcesz zakupić.
  2. Podaj dane do faktury oraz dane kontaktowe w szczególności adres e-mail na który zostanie wysłany klucz aktywacyjny.
  3. Kliknij przycisk "Zamawiam" oraz dokonaj płatności.
  4. Kod aktywacyjny oraz fakturę otrzymasz na e-mail niezwłocznie po dokonaniu płatności.

Przedmiot zamówienia

 Licencja programu Kadry i Płace (jedno stanowisko) 399,99 zł
 Dopłata za możliwość rozliczania nieograniczonej liczby firm 199,99 zł
 E-archiwum - dysk internetowy do przechowywania awaryjnych kopii baz danych 199,99 zł
 Chmura - baza danych w chmurze internetowej umożliwiająca synchronizację danych pomiędzy stanowiskami i pracę na wielu komputerach 199,99 zł
 Abonament na aktualizacje i wsparcie po pierwszym roku użytkowania na kolejny rok 249,99 zł

Dane do faktury

NIP (jeśli firma)
Nazwa firmy (lub imię i nazwisko)
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Kod pocztowy i miejscowość

Dane kontaktowe

Telefon
E-mail
Wyślij