POBIERZ PROGRAM
O aplikacji
Kadry i Płace to aplikacja kadrowo-płacowa pod Windows przeznaczona do prowadzenia ewidencji pracowników, umów, rozliczania czasu pracy, wyliczana wynagrodzeń oraz generowania i wysyłania dokumentów kadrowych i podatkowych do ZUS i urzędu skarbowego. Przeznaczona jest dla firm osobowych, spółek i organizacji zatrudniających pracowników na umowy o pracę oraz cywilno-prawne. Dzięki możliwości rozliczania nieograniczonej liczby podmiotów może znaleźć zastosowanie w biurach rachunkowych jako narzędzie codziennej pracy.
Wszystkie rodzaje umów

Aplikacja pozwala na ewidencjonowanie danych kadrowych i zawartych umów. Obsługuje wszystkie rodzaje umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło. Pozwala na sporządzanie umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, skierowań na badania lekarskie, zaświadczeń o zarobkach, etc. Pilnuje terminów badań lekarskich i szkoleń BHP. Dzięki rozbudowanym możliwościom parametryzacji umów aplikacja znajdzie zastosowanie niemal w każdej branży. Możliwość utworzenia hierarchczniej struktury stanowisk służbowych i działów pozwala na dostosowanie aplikacji do charakterystyki i struktury każdego przedsiębiorstwa lub organizacji.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy pozwala na tworzenie odrębnych dla każdego pracownika tygodniowych harmonogramów czasu pracy, prowadzenie szczegółowych list obecności oraz rozliczanie czasu pracy. Umożliwia ewidencjonowanie i obsługę wszystkich rodzajów nieobecności oraz nadgodzin co znajduje potem odzwierciedlenie w wysokości wyliczanych wynagrodzeń lub zasiłkach. Pozwala na sporządzanie miesięcznych i rocznych ewidencji czasu pracy, blankietów list obecności, kart i wniosków urlopowych. Obsługuje delegacje krajowe i zagraniczne w tym także rozliczanie zagranicznych podróży służbowych tzw. "pakietem mobilności".

Wyliczanie list płac

Opcja list płac pozwala na generowanie miesięcznych oraz rocznych list płac w oparciu o wprowadzone do aplikacji dane kadrowe, umowy oraz ewidencję czasu pracy. Wylicza wynagrodzenia, składki pracownika i pracodawcy, zasiłki, dodatki, potrącenia. Obsługuje potrącenia komornicze, składki dodatkowych ubezpieczeń na życie, benefity pracownicze. Dzięki opcji generowania poleceń przelewów z wypłatami, do ZUS, Urzędu Skarbowego, na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) pozwala na znaczne skrócenie czasu niezbędnego na dokonywanie płatności.

Analizy danych

Opcja zestawień pozwala w formie przejrzystych tabel lub graficznych wykresów prezentować koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Możliwe jest zarówno zbiorcze jak i grupowe prezentowanie danych takich jak wynagrodzenia za dowolny okres w rozbiciu na poszczególnych pracowników, działy lub stanowiska służbowe. Możliwe jest wybieranie danych na podstawie poszczególnych składników płacowych lub obciążeń. Opcja ta pozwala lepiej panować nad kosztami zatrudnienia oraz umożliwia przenoszenie generowanych raportów do Excela pozwalając na dalszą analizę lub przetwarzanie.

Wymiana danych

W celu ułatwienia i przyśpieszenia pracy aplikacja komunikuje się z ZUS-PUE lub programem Płatnik przygotowując i wysyłając deklaracje ZUS-DRA, RCA lub RSA. Umożliwia sporządzanie i wysyłkę e-deklaracji do urzędu skarbowego takich jak m. in. PIT-11, PIT-4R, IFT-1, etc. Pozwala także na przygotowanie odpowiednich danych dla systemów PPK (Pracownicze Plany Kapitwałowe) oraz współpracuje z niektórymi systemami księgowymi rozliczającymi podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub do pełnej rachunkowości.

Bezpieczeństwo

Kadry i Płace to aplikacja typu desktop instalowany na kompuerze użytkownika końcowego. Baza danych aplikacji znajduje się na komputerze użytkownika i nigdzie więcej. To użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swoich danych minimalizując w ten sposób ryzyko niekontrolowanego wycieku danych. Aplikacja pozwala na tworzenie automatycznych i ręcznych kopii danych według wyznaczonych harmongramów oraz umożliwia opcjonalne wykupienie usługi e-archiwum pozwalającej na zapis kopii bezpieczeństwa w chmurze. Dzięki częstym aktualizacjom jest na bieżąco dostosowywany do zmian przepisów prawa oraz objęty jest wsparciem technicznym i merytorycznym. Spełnia także wszystkie restrykcyjne normy narzucone przez RODO.

Biura rachunkowe

Opcjonalnie aplikacja umożliwia rozliczanie nieograniczonej liczby firm co pozwala na zastosowanie jako narzędzia codziennej pracy w biurach rachunkowych. Możliwość pracy sieciowej pozwala na jednoczesną pracę przez wielu użytkowników. Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu usługi chmury sieciowej możliwy jest dostęp do aplikacji przez Internet z dowolnego miejsca co pozwala na pracę zdalną i nie wymaga instalowania skomplikowanych, trudnych w administracji i użyciu oraz drogich baz typu SQL.

Pobierz za darmo
Wciśnij przycisk Pobierz program, aby pobrać w pełni funkcjonalną bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Aplikację możesz wypróbować bez żadnych warunków i zobowiązań. Jeśli aplikacja nie spełni Twoich oczekiwań nie musisz nic robić. W takim wypadku aplikacja po 30-dniach po prostu przestanie się uruchamiać. Wszystkie wprowadzone w wersji próbnej dane pozostaną po zakupie licencji. Jeśli zdecydujesz się zakupić licencję otrzymasz kod aktywacyjny odblokowujący zainstalowaną wersję próbną.
POBIERZ PROGRAM
Zrzuty ekranów

Kadry i płace - pobierz aplikację za darmo

Pobierz, zainstaluj i testuj bez ograniczeń

Wciśnij przycisk "Zainstaluj aplikację", aby pobrać w pełni funkcjonalną bezpłatną 30-dniową wersję próbną do przetestowania bez żadnych zobowiązań. Jeśli aplikacja nie spełni Twoich oczekiwań nie musisz nic robić i po 30-dniach aplikacja przestanie działać. Wszystkie wprowadzone w wersji próbnej dane pozostaną po zakupie licencji.

Wciśnij przycisk "Zainstaluj aplikację", aby pobrać w pełni funkcjonalną bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Aplikację możesz wypróbować bez żadnych warunków i zobowiązań. Jeśli aplikacja nie spełni Twoich oczekiwań nie musisz nic robić. W takim wypadku aplikacja po 30-dniach po prostu przestanie się uruchamiać. Wszystkie wprowadzone w wersji próbnej dane pozostaną po zakupie licencji. Jeśli zdecydujesz się zakupić licencję otrzymasz kod aktywacyjny odblokowujący zainstalowaną wersję próbną.

POBIERZ PROGRAM